Φάκελος με λάστιχο Α4 με ρέλι

Κατασκευαστής: FOLDERMATE